کارگاه های اختلال یادگیری

عنوان کارگاههای اختلال یادگیری به شرح ذیل می باشد :

۱-کارگاه تقویت مهارت خواندن و نوشتن برای دانش اموزان کلاس اول ابتدایی

۲- کارگاه مهارت درک مسئله ،افزایش مهارتهای انجام عملیات ریاضی و سرعت یادگیری و یاد اوری دانش اموزان کلاس اول ابتدایی

۳- کارگاه تقویت مهارتهای خواندن ،نوشتن ،وریاضی برای دانش اموزان کلاس دوم و سوم ابتدایی

۴- کارگاه تقویت توجه ،تمرکز ، تحمل کاری ،حافظه دیداری و شنیداری کودکان پیش دبستان